CONCLUSIONS:

Les restes romanes més importants es troben al Baix Maresme, situat entre dos ramals de la via Augusta i amb bons ports. Tot i això són restes poc conegudes.

 

El tipus d'assentament principal dels romans a Catalunya, i concretament en el Maresme va ser el que ells mateixos varen anomenar villae (vil·les), és a dir, cases de camp. L'arqueologia ha demostrat que el poblament romà va ser a la comarca del Maresme, dispers, però molt abundant. Volem destacar els balnea octogonals de Can Ferrerons a Premià de Mar, Torre Llauder a Mataró, la Cella Vinaria de Teià, la Fornaca i Can Modolell a Vilassar.

 

Tot plegat ens indica que la petja romana al Maresme és ben patent i que cal ser molt respectuosos amb els testimonis del passat. Les restes romanes trobades i per trobar són molt abundants i mereixen un bon seguiment arqueològic i cal preservarles ja que són el nostre passat i, per tant, el nostre futur.

 

Cal dir que els testimonis de la presència romana en el que avui és el municipi de Premià de Mar és prou abundant i que caldria fer tot un Treball de recerca.