INTRODUCCIÓ:

 

Els romans varen arribar a Empúries per tallar la reraguarda d'Hanníbal l'any 218 a.C.. Des de llavors començaran a produir-se tota una sèrie de canvis socials, econòmics i polítics molt importants.

El 195 aC. tot el territori català ja havia estat conquerit. Arreu es van construir importants explotacions agrícoles, on els oliverars, les vinyes i els cereals van ser els grans protagonistes, també s’hi van construir noves ciutats on l’ús del llatí es va estendre i a poc a poc tots el territoris es van romanitzar, agafant els seus costums i la seva forma de vida.

 

 

  Vid.   El procés de romanització del Maresme